MÁY BƠM PENTAX | MÁY BƠM NƯỚC PENTAX | PENTAX VIET NAM CO.,LTD

Bom nuoc Pentax Made In Italy

  • Vietnamese
  • English

Exclusive Distributor in Vietnam:

VIET HOA CO.,LTD.

MATRA VIETNAM COMMERCIAL & IMPORT CORPORATION.

CIVIL PUMPS

Image not available
Image not available

Ha Noi: +84 903.448.668

Ho Chi Minh: +84 908.331.590

DA NANG: +84 903.985.790

Việt Water 2014

HA NOI: +84 903.448.668

HO CHI MINH CITY: +84 908.331.590

SEWAGE PUMPS

Image not available

INDUSTRIAL PUMPS

Image not available

Horizontal multistage centrifugal pumps in ring-section design

Ha Noi: +84 903.448.668

Ho Chi Minh: +84 908.331.590

MATRA VIETNAM COMMERCIAL & IMPORT CORPORATION

Exclusive Distributor in Vietnam:

VIET HOA CO.,LTD

MATRA VIETNAM COMMERCIAL & IMPORT CORPORATION

Giới Thiệu Cty Pentax

Hỗ trợ Online

 

Hồ Chí Minh: 0903.985.190
Ms. Phong
Ms. Phấn
Hà Nội: 0974.864.860
Mr. Trí
Mr. Thắng
Ms. Thanh

BÌNH TÍCH ÁP VAREM - ITALY

 

ĐỘNG CƠ MOTIVE - ITALY

 

ĐỘNG CƠ DIESEL HYUNDAI - KOREA

 

Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam Cty TNHH Pentax Việt Nam

HO CHI MINH CITY

1129/3 Lac Long Quan, Ward 11, Tan Binh District

Tel: +84 8 38. 655.655

Email: viethoasg@gmail.com

Mobile + 84 908.331.590

HA NOI

1161 Giai Phong, Hoang Mai,

Tel: +84 4. 38.617.808

Email: pentaxhanoi@gmail.com

Mobile: +84 903.448.668

DA NANG CITY

531 Dien Bien Phu, Thanh Khe District

Tel: +84.5113.500.866

Email: pentaxdanang@bomnuoc.net

Mobile + 84 903.985.790