POOL2-IM

New range of pool pumps with variable speed driver and permanent magnet synchronous motor. The combination of both technologies assures an energy saving up to 80% compared to traditional pumps.

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng
Danh mục: ,