CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK VIỆT HOA

Đại diện thương hiệu Pentax Italy tại Việt Nam

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu.

Chất lượng sản phẩm của Pentax Pumps được kiểm duyệt nghiêm ngặt, thông qua các tiêu chuẩn quốc tế được cấp bởi cơ quan thẩm định uy tín. 
Chứng nhận quốc tế: Tiêu chuẩn quốc tế TUV SUD, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

TIÊU CHUẨN

 UNI EN ISO 9001:2015

TIÊU CHUẨN

 UNI EN ISO 14001:2015

TIÊU CHUẨN

OHSAS 18001:2007