FILTRATION KIT

Includes POOL1 EASY single phase pump and laminate filter with 6 ways top valve. Also includes the fiberglass base and the union kit.

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng
Danh mục: ,