Công nghiệp

10I-10IS-10IX

Bơm chìm giếng khoan Pentax

10LMG

Bơm chìm giếng khoan Pentax

10LMS

Bơm chìm giếng khoan Pentax

12LMS

Bơm cấp nước Pentax

4CA-4CAX

Bơm chìm giếng khoan Pentax

4L

Công nghiệp

6-8-10R

Công nghiệp

6-8-10R-I

Công nghiệp

6-8-10R-P

Bơm chìm giếng khoan Pentax

6L

Bơm chìm giếng khoan Pentax

6LMG

Bơm chìm giếng khoan Pentax

6LMS

Bơm chìm giếng khoan Pentax

6LRS

Công nghiệp

8I-8IS-8IX

Bơm chìm giếng khoan Pentax

8LMG

Gọi Hotline
Gọi vào hotline Việt Hoa

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail