6LRS-LRX-LRD

Deepwell multistage pump-end only for 6” wells. Pump suitable to be assembled with borehole motors according to NEMA standards. The most common applications are civil and agricultural

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng
Danh mục: ,