12LMS-LMX-LMD

Deepwell multistage pump-end only for 12” wells. Pump suitable to be assembled with borehole motors accordingto NEMA standards. The most common applications are civil and agricultural.

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng
Danh mục: ,