CR

4,860,0005,180,000

Medium delivery centrifugal pump for small and medium agricultural applications. Open impeller which allows small solid items to pass through (Ø max 10 mm).

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng