CR

4,860,0005,180,000

Medium delivery centrifugal pump for small and medium agricultural applications. Open impeller which allows small solid items to pass through (Ø max 10 mm).

1 Phase
3 Phase
CR100/00
CR100/01
CRT100/00
CRT100/01
Xóa
KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng