POOL2-I

The new POOL2-I with variable speed driver includes a new speed control system, with the aim of archieving great comfort and minimizing energy costs

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng