MB

8,070,0008,850,000

Two impeller compact centrifugal pumps for constructing pressurisation systems for civil and industrial plant: guarantee good ratio between pressure and delivery.

1 Phase
3 Phase
MB200/00
MB300/00
MBT200/00
MBT300/00
Xóa
KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng
Mã: N/A Danh mục: