MB

8,070,0008,850,000

Two impeller compact centrifugal pumps for constructing pressurisation systems for civil and industrial plant: guarantee good ratio between pressure and delivery.

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng