CB

8,890,00032,400,000

Two impeller centrifugal pumps for constructing pressurisation systems for civil and industrial plant; the two counter-posed impellers guarantee high head with good delivery.

3 Phase
CBT210/00
CBT310/00
CBT400/00
CBT600/00
CBT800
Xóa
KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng