Bơm dân dụng PM

<= 90 độ - 220/380V-50Hz

Chỉ từ

4.235.000đ

Giảm giá 10%

Mua ngay Next day delivery

Bơm dân dụng CP

<= 90 độ - 220/380V-50Hz

Chỉ từ

4.356.000đ

Giảm giá 10%

MUA NGAY Next day delivery

Bơm dân dụng MD

<= 90 độ - 220/380V-50Hz

Chỉ từ

7.788.000đ

Giảm giá 10%

MUA NGAY Next day delivery

Bơm đầu Inox 304

Inox 220/380V-50Hz

Chỉ từ

8.503.000đ

Giảm giá 10%

MUA NGAY Next day delivery