4MPEW / 6MPEW

4″ and 6″ (only 50Hz) submersible motor-driven pumps airtight sealed stator and impregnated with resin, water-cooled (cannot be rewound).

KHUYẾN MÃI Miễn phí vận chuyển
Miễn phí công lắp đặt
Nhận hàng trước thanh toán sau
Hỗ trợ gói bảo hành mở rộng
Danh mục: