Made In Italy

  • Vietnamese
  • English

Exclusive Distributor in Vietnam:

PENTAX VIETNAM CO.,LTD.

MATRA VIETNAM COMMERCIAL & IMPORT CORPORATION.

Contact Name Here

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Position

Địa chỉ:
Street Address Suburb State Zip Code Country

Điện thoại: Telephone

Fax: Fax

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Information about or by the contact.

HO CHI MINH CITY

1129/3 Lac Long Quan, Ward 11, Tan Binh District

Tel: +84 8 38. 655.655

Email: viethoasg@gmail.com

Mobile + 84 908.331.590

HA NOI

1177 Giai Phong, Hoang Mai,

Tel: +84 4. 38.617.808

Email: viethoa@bomnuoc.net

Mobile: +84 903.448.668

DA NANG

Updating